EKONOMİ

 Send postcards to your friends, buddies or family...!    Travelers' Stories, Tell Your Story Here..!


EKONOMİ

SANAYİ

Adıyaman da Sanayi, 1967 Yılında Faaliyete giren ve devlet kuruluşu olan Sümerbank (Pamuklu Sanayi İşletmesi ) ‘la başlamıştır. Daha sonra yine Devlet Kuruluşu olan Süt, Çimento Fabrikaları ile Sanayi gelişme göstermiştir. 1988 yılına kadar sanayileşme konusunda ciddi bir gelişme olmaz. Ancak bu tarihten sonra ülkemiz ekonomisindeki sanayileşme çabaları ve sanayinin teşvik edilmesi sonucu yatırımların hızlandığı gözlenmiştir. Özellikle yöresel ihtiyaçların sonucu olarak tarıma dayalı un ve tekstil fabrikalarının sayısı hızla artış göstermiştir.

Adıyaman sanayii çoğu orta ve küçük işletme ölçeğinde toplam 90 adet işletmeden oluşmaktadır. Bu işletmelerin çoğunluğu tarıma dayalı sanayi dallarında faaliyet göstermektedirler. Bu işletmelerde istihdam edilen işçi sayısı ise toplam 5053 kişidir. Yani bir işletmede çalışan işçi sayısı ortalama 56 kişidir.

TİCARET

Adıyaman’da ticaretin yeterince geliştiğini söylemek mümkün değildir. Ancak, mevcut tarım ağırlıklı potansiyeli ve son yıllarda sanayisinde gösterdiği performans ile tarımsal ürün çeşit ve verimliliğinde beklenen artışların gelecekte ticari hayatı olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin diğer illeri gibi Adıyaman’da da iç ticaret ağırlıklı olarak tarıma dayanmaktadır. Mevcut sanayi yapısı da tarımsal kaynak potansiyeline bağlı olarak gelişme göstermiştir

El sanatlarına yönelik olarak kilim, savan ve el dokuma halıları üretilmekte, iç ve dış pazarlarda satılmaktadır. Bunların dışında tarım ürünleri yanında tekstil sektöründe üretimi gerçekleştirilen iplik ve hazır giyim ya ihracatçı firmalara satılmaktadır Ticaret sektörünün GSYİH ‘sandaki payı % 10,1 olup, GSYİH’ ya katkısı 12.802.331 Milyon TL dir. Doğrudan iç ve dış piyasada satışa arz edilmektedir.

Ticaret sektörü, gerek sanayileşme ve kentleşme olgularıyla iki yönlü bağlantısı, gerekse yarattığı gelir ve istihdam bakımından il ekonomisinin önemli sektörlerinden biri olmaya adaydır. Tarım ürünleri içerisinde buğday,arpa, nohut, mercimek, pamuk, tütün, fıstık ve üzüm gibi ürünler komşu illere gönderilmektedir.

PETROL

TPAO FAALİYETLERİ

 

Ülkemiz genelinde çıkarılan ham petrolün % 60’ına yakın kısmı Adıyaman’daki kuyulardan elde edilmektedir. Ancak son yıllarda yeni petrol kuyularının açılması yavaşladığından üretimde de buna paralel bir düşme gözlenmiştir.

Petrol üretimi sadece TPAO tarafından değil, bölgede faaliyette bulunan özel sektöre ait işletmeler tarafından da yürütülmektedir. Aşağıda tabloda yer alan petrol verilen üretim değerleri sadece TPAO’nun üretimlerini içermektedir. Özel sektör üretim miktarı yaklaşık 1.000.000 varil/ yıl dır.

Adıyaman TPAO da günlük 400 m3 gaz üretilmektedir üretilen gaz Adıyaman istasyonlarında ve bölge tesislerinde kullanılmaktadır. Üretilen ham petrol Botaş kanalı ile TÜPRAŞ’a satılarak değerlendirilmektedir.

Petrol Sahalarına göre Üretim Miktarları

SAHA ADI

KUYU SAYISI

GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ

Adıyaman

18

670

Çemberlitaş

11

475

Batı Fırat

7

196

Karakuş

25

3.791

Güney Karakuş

20

2.421

Kuzey Karakuş

20

3.582

Cendere

15

2.167

Beşikli

12

841

Tokaris

10

628

İkizce

7

372

Ozan Sungurlu

2

102

Karadut

2

38

Lilan

1

23

Akgün

2

296

Akpınar

3

32

TOPLAM

155

15.634

MADENCİLİK

Adıyaman Maden kaynakları bakımından zengin bir İl dir. Bu kaynaklardan bazıları ham petrol,kömür, çimento, mermer,tuğla-kiremit ham maddeleri, manganez, demir,bakır cevherleri, Fosfat,Maden suyu ve kaplıca suyudur.

 MADEN VARLIĞI

MADENİN BULUNDUĞU YER

MADENİN ÇEŞİDİ

Çelikhan- Çinçindere

Bakır

Çelikhan-Karlık Küran

Bakır

Çelikhan-bulam

Demir

Çelikhan-Küre Köyü

Demir

Gölbaşı-Meryemuşağı

Manganez

Merkez-Küçük hacıvert

Manganez

Besni-Belveren-çelikderesi mevkii

Manganez

Besni-Belveren-Çelik Köyü

Manganez

Dut-Gömükhan

Manganez

Besni-İnişdere

Fosfat

Besni-Tut Köyü

Fosfat

Çelikhan-Bulam

Fosfat

Gölbaşı-Pervari-Pembeğli Köyü

Fosfat

Heyik

Fosfat

Palanlı

Fosfat

Kerkişin

Fosfat

Besni-Bekirbey

Fosfat

Besni-Uzunköy

Fosfat

Merkez-BüyükKavaklı

Tuğla-Kiremit hammaddeleri(Kil)

Samsat-Kızılpınar ve zorha Bayırı

Tuğla-Kiremit Hammaddeleri(Kil)

Kâhta-çınarcık ve kıraç

Tuğla-Kiremit Hammaddeleri(kil)

Gölbaşı-GöksuAlüvyonlar

Tuğla-Kiremit Hammaddeleri(Kil)

Gölbaşı

Tuğla-Kiremit Hammaddeleri (Kil)

Gölbaşı-Pervari-Akyer Mevkii

Kömür

Çelikhan-bistikan maden Suyu

Maden Suyu

Çelikhan Bişar Çeşmesi Maden Suyu

Maden Suyu

Çelikhan-Rötükan Maden Suyu

Maden Suyu

Besni-Tilek Kaplıcası

Kaplıca Suyu

ENERJİ

Enerji tüketimini sanayi ile doğrudan ilgisi bulunduğundan ilimizdeki enerji durumu son yıldaki alınan elektrik enerji miktarı 648.901.362 KWh, satılan elektrik enerjisi ise 513.295.305 KWh.dır. tüketilen elektrik enerjisinin %60 sanayide, %16 meskenlerde, kalan %24’lük kısım ise diğer alanlarda kullanılmıştır.Sanayide kullanılan elektrik enerjisi diğer müşteri gruplarına göre önemli bir yere sahiptir. Sanayi tüketimleri içerisinde Adıyaman Çimento fabrikası, TPAO sondaj tesisleri, Tekstil Fabrikaları ilk sıraları oluşturulmaktadır.

İlimiz kalkınmada öncelikli iller arasında yer aldığından, tüm abone gruplarında %10-12 arasında indirimli elektrik satışı yapılmaktadır.

Ayrıca teşvik kredisi ya da KOBİ kredilerinden yararlanan tüm sanayi kuruluşlarına 1999 yılından itibaren başlamak üzere elektrik enerji bedellerinden, ilk yıl için %50, ikinci yıl için %40, üçüncü yıl için %25 indirim uygulaması yapılmış ve bu uygulama halen devam etmektedir.

İlimiz Atatürk Barajı ve Karakaya Barajı HES’larına çok yakın olduğundan sağlıklı bir biçimde elektrik enerjisi alabilmekte ve gerilim düşümü vb. gibi olumsuzluklar ilimizde yaşanmamaktadır.

Şehir şebekeleri, dağıtım hatları ve diğer elektrik tesisleri yönünden altyapı çalışmaları tümüyle tamamlanmış ve yenilenmiş olan ilimizde, tüm OG gerilimi 33 kV.dır.

Elektrik enerjisi yönünden İlimiz ve İlçelerinde önemli bir problem bulunmamaktadır.

İlimize 2000 yılı için 648.901.362 KWh elektrik enerjisi satın alınmış ve bunun 513.295.305 KWh'i satılmıştır.

TARIM

TOPRAK YAPISI

İklim, topografya ve ana madde farklılıkları nedeniyle Adıyaman ‘da değişik topraklar oluşmuştur. Bu değişik toprakların yanısıra, toprak örtüsünden yoksun bazı arazi tipleri de bulunmaktadır. İlin genel toprak yapısı ¾ oranında Killi-Tınlıdır. Nehir ve çay kenarlarında alüvyonlu sahalara da rastlanmaktadır.


ADIYAMAN İLİ TOPRAKLARININ CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI

TOPRAĞIN CİNSİ

KAPLADIĞI ALAN (Ha.)

TOPLAM ALANA ORANI (%)

Kahverengi topraklar

217.707

32,1

Kırmızımsı topraklar

195.667

28,8

Kahverengi Orman Toprakları

84.587

12,5

Kireçsiz Kahverengi Orman Top.

74.234

10,9

Kireçsiz Kahverengi Topraklar

65.896

9,7

Kırmızımsı Kahverengi Akdeniz Top.

22.223

3,3

Kolüvyal Topraklar

15.964

2,4

Alüviyal Topraklar

2.344

0,3

TOPLAM

678.622

100,0

Adıyaman İlinin I. Sınıf tarım arazilerinin büyük bir çoğunluğu, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında inşa edilen Atatürk Barajı Göl Sahası altında kalmıştır. Toplam toprak alanları içindeki I. Sınıf arazilerin oranı %3,6 ‘dır. İlin mevcut toprak alanları içinde en büyük yüzdeyi VII. Sınıf topraklar oluşturmaktadır.

ADIYAMAN İLİ ARAZİ SINIFLARI VE ALANLARI

ARAZİ SINIFI

ALAN (Ha.)

TOPLAM TOPRAK ALANI İÇİNDEKİ ORANI (%)

I. Sınıf

24.448

3,6

II. Sınıf

47.012

6,9

III. Sınıf

62.803

9,3

IV. Sınıf

63.645

9,4

V. Sınıf

111

0,0

VI. Sınıf

75.686

11,1

VII. Sınıf

377.426

55,6

VIII. Sınıf

27.491

4,1

TOPLAM

678.622

100,0

HAYVANCILIK

Tarımın kollarından biri olan hayvancılık, ilimizde istenen seviyelerde olmayıp gün geçtikçe ilerleme kaydetmektedir. 

Tarım yapılmayan marjinal alanlarda hayvansal protein ihtiyacı, Keçi yetiştiriciliği ile karşılanmaktadır. Son yıllarda ahır hayvancılığına doğru çiftçinin yöneldiği gözlenmektedir.

1998-2000 YILLARI ARASI HAYVAN VARLIĞI

HAYVAN CİNSİ

1998

1999

2000

Sığır (Kültür)

12.333

13.655

13.199

Sığır (Melez)

26.916

27.761

25.475

Sığır (Yerli)

48.828

54.997

53.501

Koyun

268.741

307.883

272.975

Keçi

171.610

170.433

162.612

Tavuk – Horoz

302.230

410.300

443.000

Hindi

23.200

34.500

36.700

Arı Kovanı (Eski)

3.575

2.670

2.164

Arı Kovanı (Fenni )

20.600

23.870

27.670

SU ÜRÜNLERİ

İlimiz Baraj Gölleri, Doğal Göller, Akarsular ve Kaynak Suları ile çok büyük bir su potansiyeline sahiptir. Bu suların pek çoğu Kültür Balıkçılığı yapmaya müsaittir. İlimiz sınırları içinde Yüzer Ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği yapılmaktadır. 2000 yılı toplam su ürünleri üretim miktarı ise 543.480kg.’dır.

1998 - 2000 YILLARI ARASI SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM MİKTARLARI (Kg.)

BALIK CİNSİ

1998

1999

2000

Alabalık

5.250

3.185

37.775

Gümüş

-

15.805

1.400

İnci Kefali

-

92.850

171.950

Karabalık

-

141.450

56.555

Kefal

121.400

15.435

6.900

Sazan

272.000

186.602

205.950

Yayın

11.850

15.200

43.850

Yılan Balığı

-

4.655

19.100

TOPLAM

410.500

475.182

543.480

 

Adıyaman (Genel) | Adıyaman Müzesi | Coğrafya | Eğitim  | Kültür - Sanat  | Nüfus | Spor | Tarih | Ulaşım | Adıyaman Forum | Adıyaman Portalı

Regions Contact Us Special Events Reservations Index Visitor's Guide Search
Ana Sayfa | Türkiye Hakkında Herşey | Türkiye Yol Haritası | Adıyamandaki Tarihi Yerler  | Türkiye'deki Tarihi Yerler | Nemrut Tepesi | Dia Gösterileri | Yararlı Linkler | Konuk Defteri | Kullanım Kuralları | Sıkça Sorulan Sorular