EĞİTİM

 Send postcards to your friends, buddies or family...!    Travelers' Stories, Tell Your Story Here..!


EĞİTİM

FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLAR

İlimizde iki adet fakülte, bir adet yüksek okul  ve dört adet de Meslek Yüksek Okulu mevcuttur. Eğitim fakültesi, Gölbaşı Meslek Yüksek Okulu ve Besni Meslek Yüksek Okulu Gazi Antep Üniversitesine bağlıdır. Fen-Edebiyat Fakültesi Adıyaman Sağlık Yüksek Okulu, Adıyaman Meslek Yüksek Okulu, İnönü Üniversitesine bağlıdır. Kahta Meslek Yüksek Okulu da Harran Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLAR

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ’ nde Matematik ve Edebiyat bölümleri, EĞİTİM FAKÜLTESİ’de Sınıf Öğretmenliği bölümü, Adıyaman Meslek Yüksek Okulunda Petrol, Seramik, Muhasebe, Turizm, ve İnşaat bölümü olmak üzere 5 bölümü bulunmakta, Adıyaman Sağlık Yüksek Okulunda Hemşirelik ve Ebelik, Besni Meslek Yüksek Okulunda Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayar Programcılığı, İşletmecilik, Gölbaşı Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Kâhta Meslek Yüksek Okulunda Su Ürünleri, Bilgisayar Programcılığı, İşletmecilik bölümleri bulunmaktadır.

 OKUL ADI

KURULUŞ

EĞİTİM ÖĞRETİME BAŞLAMA

ÖĞRENCİ

PERSONEL

Kız

Erkek

TOPLAM

Akademik

İdari

TOPLAM

FEN ED. FAK. 21.08.1998

1999-2000

28

89

117

3

5

8

EĞİTİM FAK. 18.06.1987

1997-1998

114

140

254

18

10

28

ADIYAMAN M.Y.O 28.03.1983

1985-1986

265

435

700

17

21

38

ADIYAMAN SAĞLIK M.Y.O. 02.11.1996

1997-1998

264

-

264

27

8

35

BESNİ M.Y.O. 28.09.1998

1999-2000

79

88

167

7

4

11

GÖLBAŞI M.Y.O. 07.05.19997

1998-1999

44

53

97

5

7

12

KÂHTA M.Y.O. 15.12.1997

1998-1999

48

93

141

9

6

15

TOPLAM

   

 

1740

 

147

MİLLİ EĞİTİM

Adıyaman İl genelinde 2 Anaokulu, 744 İlköğretim Okulu, 51 Ortaöğretim okulu, 3279 derslik, 1081 lojman, öğretmenevi, 2 lokal, 9 Halk Eğitim Merkezi, 4 Çıraklık Eğitim Merkezi bulunmaktadır.

MİLLİ EĞİTİM

Adıyaman’da Cumhuriyetin ilanından sonra 3 derslikli “Yeniyol” isimli bir ilkokul yaptırıldı daha sonra aynı okulun bahçesine 2 derslikli ilkokul yapıldı. 1938 yılına gelindiğinde ilkokul sayısı dörde çıkmıştı.

Adıyaman 12.000 nüfusuyla 1 Aralık 1954 yılında İL olduğunda ise il genelinde 26 ilkokul, 1 ortaokulda eğitim öğretimi sürdürmekteydi.

Bugün ise; İl Milli Eğitim Müdürü yönetiminde 3 Müdür Yardımcısı, 1 İlköğretim Müfettişleri Başkanı ve Başkan Yardımcısı, 3 Şube Müdürü, 41 İlköğretim Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı, 2 Bilgisayar ve Ağ Sistem Yöneticisi, 3 Mühendis, 4 Doktor, 4 Hemşire, 14 Şef, 31 memur, 29 Hizmetli ve 9 Teknisyen görev yapmaktadır.

İl genelinde 2 Anaokulu, 744 İlköğretim Okulu, 51 Ortaöğretim okulu, 3279 derslik, 1081 lojman, 7 öğretmenevi, 2 lokal, 9 Halk Eğitim Merkezi, 4 Çıraklık Eğitim Merkezi bulunmaktadır.

1997- 1998 Öğretim yılı başında 105 köy okulumuz öğretmensizlik nedeniyle kapalı iken, ilimize atanan sınıf öğretmenlerinin planlı dağılımıyla kapalı okullar faal duruma geçirilmiştir. Bugün itibariyle kapalı köy okulumuz mevcut değildir. İlimiz genelimdeki okullarda norm kadro uygulaması başarı ile devam etmektedir..

YILLARA GÖRE ADIYAMAN'DA EĞİTİM

 YIL

İLKÖĞRETİM

ORTAÖĞRETİM

Okul Sayısı

Derslik Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğretmen Sayısı

Okul Sayısı

Derslik Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğretmen Sayısı

1966

291

492

17615

546

1

0

448

9

1967

312

519

19308

594

3

0

738

36

1986

693

1303

87933

1770

22

223

5045

299

1997

765

2129

103472

3097

41

422

16238

993

2000

710

2529

115382

3255

50

446

17826

2140

2001

744

2773

119291

3023

51

496

18454

2157

OKUL ÖNCESİ
 

0-6 yaşı çocuğun bedensel, zihinsel, dil, zeka ve duyuşsal gelişiminde en önemli devreyi teşkil etmektedir. Bu anlamda okulöncesi eğitim, çocuğun yetişmesinde çok önemli bir eğitim devresidir. Bunun farkına varan ülkemiz 7. 5 yıllık Kalkınma Planında, okul öncesinde okullaşma oranını % 16 olarak belirlemiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalarla, Ülke genelinde okul öncesi eğitimde okullaşma oranı % 6.1 den, % 9.3’ e çıkarılmıştır. İlimizde ise bu oran 1997-98 öğretim yılında % 3.1 iken, günümüzde ise % 19,67’ dir

Bakanlığımızın, Kız Meslek Liselerinin “Çocuk Gelişimi ve Bakımı” bölümü mezunlarını ana sınıflarına Usta Öğretici olarak atama ve daha sonra lisans mezunu yapma projesi, okul öncesi eğitimdeki açığımızı kapatmak açısından son derece önemli bir girişimdir.

İlimizde okulöncesi eğitim çağında 24.400 çocuk bulunmakta olup, bunlardan ancak 4.800’ü okulöncesi eğitim kapsamına alınmış, 19.600 çocuk ise maalesef okulöncesi eğitime bina ve öğretmen yetersizliği nedeniyle dahil edilememiştir. İlimizde okulöncesi eğitime devam eden 4.800 öğrenciye iki bağımsız Anaokulu, bir uygulama Anaokulu ve 74 Anasınıfında 110 öğretmen ve 90 Usta Öğreticimiz hizmet vermekte ve ayrıca Nisan ayı içerisinde yapılacak 30 Usta Öğreticimizin ataması ile toplam 230 öğretmen ve usta öğretici ile hizmet verilecektir.

İLKÖĞRETİM

İlimizde 744 ilköğretim okulunda, 2.773 derslikte 119.291 öğrenci eğitim öğretim görmektedir. Bu okullarımızda 3.023 öğretmen görev yapmaktadır. İl genelinde ilköğretim çağında 129.912 çocuk bulunmakta, bunlardan 119.291’si ilköğretime devam etmektedir. 10.621 çocuk öğrenim dışında kalmmıştır.

İlköğretim de okullaşma oranı %91.82 dir. Bu oranlar dünyanın gelişmiş ülkeleri ve ülkemiz geneli ile kıyaslandığında, alınması gereken çok yolumuzun olduğunu göstermektedir.

İlköğretime devam eden öğrencilerimizin % 35’i normal öğretim yapan okullarda, % 65’i ise ikili öğretim yapan okullarda eğitim ve öğretime devam etmektedir.

ORTAÖĞRETİM

İlimizde 51 lise ve dengi okulda 18.454 öğrenciye 2.157 branş öğretmeniz eğitim ve öğretim vermektedir. İl genelinde ortaöğretim çağ nüfusu 51.994’dir. Okullaşma oranı % 35,49 dır.

Genel Liselerde 43 okulumuzda 8.779 öğrencimiz normal öğretim görürken, 8 okulumuzda 9.675 öğrencimiz ikili öğretim görmektedir.

2000 yılında ise 15.206 öğrencimiz ÖSS sınavına girmiş olup bunlardan Lisans düzeyinde 653, Önlisans düzeyinde 1392 ve AÖF’yi 853 olmak üzere toplam 2898 öğrenci bir yüksek öğretim kurumunu kazanmış olup, kazananların oranı ise %19.058 dir.

HALK EĞİTİM MERKEZİ

Adıyaman Merkez ve İlçelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı, Özel İdare Müdürlüğü, Köylere Hizmet Götürme Birliği kaynakları kullanılarak; Halk Eğitim Müdürlüklerinin usta öğreticileri nezaretinde Halıcılık faaliyetleri sürdürülmektedir. Toplam 2061 tezgahta 5394 dokuyucu ve 324 usta öğretici ile ayda 2.701 M2 halı üretilmektedir. Üretilen halılar 11 firma kanalıyla yurt dışına ihraç edilmektedir. Halı üretiminden Adıyaman’a ayda ortalama 68.428.250.000 TL. girdi sağlanmaktadır.

Halı dokuyan kızlar kendilerine ve ailelerine gelir sağlama yanında, anne adayı olarak değerlendirilmekte ve sosyal statülerinin yükseltilmesi amacıyla bu teşvik ve programlar verilmektedir.

2000 YILI HALICILIK GENEL TOPLAMI

İLÇE ADI

USTA ÖĞRETİCİ

KURSİYER SAYISI

TEZGAH SAYISI

YILLIK DOKUNAN m2

YILLIK GELİR (000TL. )

MERKEZ

60

1089

417

3.852

77.529.384

BESNİ

35

675

239

5.787

149.682.450

ÇELİKHAN

7

90

67

180

11.500.822

GERGER

23

339

127

2.999

56.462.058

GÖLBAŞI

53

968

296

6.925

169.428.985

KAHTA

110

1681

705

9.729

269.618.963

SAMSAT

4

75

31

189

4.564.179

SİNCİK

4

60

48

439

6.383.275

TUT

28

383

131

2.322

75.969.498

TOPLAM

324

5394

2061

32.416

821.139.614

 

Adıyaman (Genel) | Adıyaman Müzesi | Coğrafya  | Ekonomi | Kültür - Sanat  | Nüfus | Spor | Tarih | Ulaşım | Adıyaman Forum | Adıyaman Portalı

Regions Contact Us Special Events Reservations Index Visitor's Guide Search
Ana Sayfa | Türkiye Hakkında Herşey | Türkiye Yol Haritası | Adıyamandaki Tarihi Yerler  | Türkiye'deki Tarihi Yerler | Nemrut Tepesi | Dia Gösterileri | Yararlı Linkler | Konuk Defteri | Kullanım Kuralları | Sıkça Sorulan Sorular