İçeriğe atla


Ek Bilgiler İçin Tıkla Adıyaman Forum Sayfalarına Hoş Geldiniz..!

Adıyaman Forum Bölümüne Hoşgeldiniz. Foruma üye olmak ücretsizdir.

Üye olduğunuzda forumun bütün özelliklerini kullanma hakkına sahip oluyorsunuz.

Takvimde Etkinlik Oluşturabilirsiniz

Kendinize Ait Bir Profil Sayfası Oluşturabilirsiniz.

Lütfen üyelik işlemini başlatmak için BURAYA tıklayınız.


Resim

GURMANCLAR KÜRT DEĞİLDİR


Bu başlığa 33 cevap verilmiş

#1 burakmirhan

burakmirhan

  Yeni Üye

 • ΦÜyeler
 • Pip
 • 1 İletiler:

Gönderi Tarihi: 30 Mart 2008 - 10:02

GURMANCLAR KÜRT DEĞİLDİR


Ömer ÖZÜYILMAZ’ın GURMANC VE KÜRTLERİN KÖKENİ adlı kitabı Kürtlerin kökenlerini anlatan yeni ve farklı bir eser. Yeni dönemde içeriği ile kendinden fazlaca ses getirecek gibi görünüyor.

Kürtlerle ilgili;

1- Gürcü kayıtlarında hiçbir bilgi yoktur

2- Resmi Ermeni tarihinde Kürtlerden ilk kez 890 yılında, günümüz İran’nının Kermanşah bölgesi dolayında bahsedilen bir halk olarak bahsedilmiştir.

3- Araplarda mevcut Ekrad kelimesi Kürt anlamında olmayıp, göçebe aşiretleri anlatan bir kavram olduğundan Ekrad Kürt anlamına gelmemektedir. İranlı ve bazı Asyalı aşiretler içinde Ekrad adı kullanılmıştır.

4- Süryani tarihinde Kürtlerin sadece İran topraklarında yaşadığı anlatılmaktadır. (ebul farac tarihi)

5- Diğer bir Ermeni kaynağı olan Urfalı Meteos vaka-i namesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan hiçbir Kürtten bahsedilmezken, İran’da Kürtlerin varlığı anlatılmıştır.

6- Hiçbir Hrıstiyan kaynağında hrıstiyanlığın başlangıcından 8. asra kadar Kürtlerden bilgi yoktur. Kürtlere gönderilen Havarı ya da havarilerin talebesinden bahsedilmemektedir.

7- Hiçbir Yahudi kaynağında Kürtlere gönderilen habercilerden bahsedilmemektedir.


8- Peygamberimizin (S.A.V.) elçilerinden hiç birinin Kürtlere gittiğinden bahis konusu yoktur.

9- Kürt adında bir Sahabe, Tabiin ve Tabe-i tabiinden bahsedilmemektedir.

10- Kürtlerin ilk dini Zerdüşlük denmesine rağmen neden Mardin ve Hakkarideki İranlılardan kalan birkaç yezidi tapınağından başka Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Erzurum, Ağrı, Van, Muş, Bitlis, Urfa, Bingöl, Adıyaman illerinde Zerdüşt tapınaklarının kalıntılarına dahi rastlanılmamıştır.

11- Neden Kürtlere ait Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bir tarihi yapıta rastlanmamaktadır. Hiçbir tarihi eserin üzerinde yapanın veya yaptıranan Kürt olduğu anlatılmamaktadır.

12- Neden iddia edildiği gibi hiçbir Kürt şahıs ve kabile adında Medlerden, Urartulardan, Mitannilerden v.b uygarlıklardan kalan kişi adları ve kabile adları yoktur. Hani bunlar Kürtlerin atasıydı, ama İngilizler, Türkler, Çinliler atalarının isimlerini taşımaktadır.

13- Neden 2000 yıllık hiçbir Roma ve Bizans kaynağında Kürt adına rastlanmamaktadır. Ya da Kürt aşireti olarak bilinen bir topluluk adına rastlanmamaktadır. Romalılar ve Bizansızlar bölgeyi yüzlerce yıl yönetmişlerdir,


Madem Kürtler Sivas’tan Basra’ya kadar uzanan coğrafyada yaşayan bir halktır. Neden Hrıstiyan, Müslüman ve Yahudi kaynakları bu halkı anlatmamıştır. Hem de yanı başlarında olmasına rağmen, neden bu kadar büyük topluluğun bir tane dahi tarihi eseri yok. 5. yy dan önce anlatılan hiçbir tarihi olayda Kürt adı kullanılmamıştır.

Yazar eserinde Gurmancları ve Kürtleri iki ayrı millet olarak görmektedir. Eserde Kürtlerin m.s 5 yy da İranlılar tarafından Sint (Afganistan ve kuzey Pakistan arası) ve Keşmir bölgesinden Mezopotamyaya sürgün edildiği Gürcü, İran ve Bizans kaynaklarından alınan bilgileriyle aktarmıştır. Yazara göre Kürtler Kürtler Hun’lara bağlı Asya’da yaşayan bir kavimken Sasani-Akhun savaşlarında kral Firuz tarafından bölgeye getirildiği anlatılmaktadır.

Kitaba göre Kürtler dünya üzerinde Moğolistan, Macaristan, Romanya, Pakistan ve Mezopotamya coğrafyasında yaşamışlardır. Yazar Kürtlerin bu ülkelerde ve coğrafyalarda Kürtlerle ilgili verilere toplayarak okuyuculara aktarmıştır.

Kitapta özellikle siyasal Kürtçülerin temel kaynağı olan Şerefname adlı eseri iyice irdelenmiş ve Kürtlerin kökenleri bu eser üzerinden açıklanmıştır.

Şerefnamede anlatılan hadiseler irdelendiğinde Kürtler ile Türklerin bir çok bağlantısı ortaya çıkartılmıştır. Buna göre;

1-Araplara göre Kürtler lanetlenmiş bir topluluk olup, CİN’lerden türemişlerdir. Yazar bu kaydın aslında yanlış anlaşıldığını, Arap alfabesinde Ç harfi olmadığından, Türklerden öğrendikleri ÇİN kelimesi yerine, kelimenin Arapların mevcut C harfi ile okunduğunu, dolayısı ile Kürtlerin güney Çin, yani Keşmir bölgesinden geldiklerini belgeleri ile açıklıyor.

2-Ünlü Kürt efsanesi olan DEMİRCİ KAWA efsanesinin Türk efsanesi olduğu anlatılmaktadır. Şerenameye göre Kürtler İran kralından kaçarak dağlara sığınmış, burada sayıları artınca, içlerinde KAWA adında bir demircinin Kürtleri ıssız dağlardan kurtardığı ve zalim kral DAHHAK’ı öldürdüğü, bu nedenle her yıl nevruzda ateş üzerinden atlanarak bu hadiselerin kutlandığı söylenmektedir.

Kitaba göre ise Bu hadisede anlatılan kişi BİLGE TONYUKUK’tur. Türk tarihine göre, Türkler zalim Çin prenslerinden kaçıp, dağlara saklanmışlardır. Sonra sayıları artınca, içlerinden biri demirden bir dağı eritmiş, Türkler özgürlüğe kavuşmuş ve Çin kralını öldürerek bağımsızlık elde etmişledir.

Uygurlarda Çin’de yaşayan Türkler için GAVE adı kullanılmıştır. Uygurlarda vezirlerin ünvanı ise DEMİRCİ dir. Büyük Türk veziri Bilge Tonyukuk ise Çinde yetişmiş ve Göktürk devletine vezir olmuştur. Göktürk devletinde Bilge Tonyukukun adı DEMİRCİ GAVE dir.

3-Şerefnamedeki Kürtler ile ilgili diğer bir rivayete göre ise Kürtler Becen ve Boğduz adlı iki atadan türemiştir. Yazara göre burada geçen BECEN adı Türklerin büyük bir boyu olan BECENEK/PEÇENEKLER dir. Yine Oğuznamelere göre Oguz Hanın Peygamber Efendimize (s.a.v.) gönderdiği Türk heyetinin başında yer alan kişinin adı BOĞDUZ dur. Oğuznamelere göre Oğuzhan Arabistan’a gönderdiği Türk heyetin başkanı olarak Kürtlerden Boğduz beyi seçmiştir. Bu durum bile başlı başına Kürt adında bir boyun Orta Asyada Türkler içerisinde var olduğunu göstermektedir.

Yazar Gurmacları ise Kürtlerden ayrı bir topluluk olarak mütalaa etmiştir. Kürtler bölgeye 5. yy da gelirken Gurmancların bölgeye gelişleri Türklerin Müslüman olmasından sonra yanı 8. yydan sonradır. Yazara göre Kürtlerin ana özünü SORAN lar oluşturmakta olup, Gurmanc lehçesi Kürtçeden her yönü ile ayrıdır.

Yazar Türkiye’deki Gurmac aşiretlerinide tetkik etmiş ve birçok aşiretin kökenleri ile ilgili veriler ortaya koymuştur.

Kitaba göbe GUR luk Türklüğün çekirdeğidir. Türkler Gur adıyla ortaya çıkmış ve medeniyetler kurmuşladır. UY-GUR, ON-OGUR, SU-GUR, FİN-OGUR, BUL-GUR (Bulgar), HUN-GUR (Hungar), GUR türk devleti bunlara birkaç örnektir. Gurların Müslüman olanlarına ise GURMANC denmiştir.

Gurmanc dilinde GUR kelimesi KURT demektir. Terör örgütü PKK’nın yayın organlarından Pine ve Azadiye Welat gazetelerinin çıkardıkları Ferhenggoka adındaki Kürtçe sözlükte “Gurmanco” kelimesi “efsanevi bir Kurt” olarak tarif ediliyor. İran-Tahran ve Türkmenistan-Aşkabat arasında Hazar gölünün güneyinde Gurgan adlı bir yer adının Türkçe, “kurtlar ve kurt yeri” manasına gelmesi de Gurmancların Türklüğünü ifade etdiyor. Gurmanc kelimesinin Türkiye’deki kullanımlarından bazıları da Kirmanc ve Kurmanc şeklinde. Kirman, Farsçada kurt adam, kurtlar anlamına geliyor “Gurmanc” kelimesi ise “Gur” ve akabinde aidiyet anlatan “Man“ belirteci ile birleşmesinden meydana geliyor. Alman, Kuman, Kurman, Sayman, Uzman, Kahraman, Karaman, Hayman(a), Danışman, Belletmen, Kocaman, Ayman gibi isimlerde de “man” eki belirteç olarak kullanılıyor.

Kitapta, “Türk” ismine “man” eklenmesi ile oluşan “Türkmen” kelimesinin meydana geldiği gibi, Gur Türklerinin adı olan, “Gur” kelimesinin arkasına “Man” eklenmek suretiyle “Gurman” kelimesi oluşturulmuştur deniliyor. Gurmanclar dünyada sadece oğuzlara mahsus bir dil yapısı olan NÇ sistemini kullanmaktadırlar. Oğuz lehçesinde N ile biten kelimenin hemen ardından Ç sese kullanılmaktadır. Tıpkı GURMANÇ taki gibi, Türkçede ise sevinç, kıvanç, utanç, dilmanc gibi.

GURMANC aşiretlerinin önemli bir çoğunluğu Oğuz kökenli olup, dünyada sadece Oğuzlara mahsus 12 ve 24 lü teşkilat sistemi ile teşkilatlanmışlardır. Artuşi, İzol, Dersim, Batkan, Karakeçi, Akkeçi, Tırkan, Sincar, Tatar, Celali, Hormek ve Varto aşiretleri bunlara birkaç örnektir.

Siyasal Kürtçülerin sembol haline getirdikleri sarı, kırsızı ve yeşil rengin aslında Selçuklu devletinin sembolü olduğu, Selçukluların tüm bayrak ve sancaklarının bu renkleri taşıdığı vurgulanmaktadır.

Yazara göre Gurmanc lehçesinde var olup, İstanbul Türkçesinde olmayan ve eski Türklere ait en az 400 kadar kelime vardır. Bu sayı iyi bir araştırma ile daha da artacaktır. Gurmanc lehçesi Osmanlıcanın değişik bir versiyonu olup, değişen Türkiye Türkçesi bu açıdan farklılık göstermektedir.. Doğu ve güneydoğuda yaşatılan ve eski Türklere ait bir çok örf ve adet bu aşiretlerde halen yaşatılırken ülkemizin batı bölgelerinde bir çoğu unutulmuştur..

Kitapta Rişvan aşireti ve Mardin kenti detaylı bir irdelenerek buraların kökeni hakkında değerli veriler sunulmuştur.

#2 shelim

shelim

  Yeni Üye

 • ΦÜyeler
 • Pip
 • 1 İletiler:

Gönderi Tarihi: 23 Mayıs 2008 - 14:37

OLAMAZSINIZ ZATEN, KÜRT OLMAK Güven Özveri Tecrübe İSTER!

#3 renas

renas

  Yeni Üye

 • ΦÜyeler
 • Pip
 • 1 İletiler:

Gönderi Tarihi: 14 Şubat 2010 - 22:27

Safsata!!

Bugüne kadar Kürtlerin, türk olduklarına dair çok safsata sözümona bilimsel yazı yazdınız, ama nafile!

Kürtler topraklarından kopsalar bile Kürt olarak yaşamaktalar.

Semsur'dan göç ettirilmiş bir ortaanadolu kürdü.

Selamlar.

#4 ögür kürt

ögür kürt

  Yeni Üye

 • ΦÜyeler
 • Pip
 • 1 İletiler:

Gönderi Tarihi: 31 Mayıs 2010 - 14:29

GURMANCLAR KÜRT DEĞİLDİR
.
.
.
Kitapta Rişvan aşireti ve Mardin kenti detaylı bir irdelenerek buraların kökeni hakkında değerli veriler sunulmuştur.


Katılıyorum...

#5 asi_polis

asi_polis

  Yeni Üye

 • ΦÜyeler
 • Pip
 • 1 İletiler:

Gönderi Tarihi: 28 Şubat 2012 - 14:26

bu kaynaklar ve soru gerçekten cevaplanması gereken konular gerçi hiç bir kürtde bunlara cevap vermez ama madem yalan kaynak olduğunu düşünüyorlar bunlara karşı tez antitez formülünü uygulasınlar....bunlar hep cevapsız kalmış sorular ama ben genede diyorum HANEFİ KÜRTLER TÜRKTÜR ÇÜNKÜ İMAM AZAM EBU HANİFE'DE TÜRKTÜR BUNLAR KAYNAKLARLA KANITLANMIŞTIR...TABİ SADECE BUNU DAYANAK GÖSTERMEKTE DOĞRU OLMAZ YANİ TÜRK DİYE BİZDE Mİ TÜRKÜZ DİYECEKSİNİZ ARAŞTIRIN NEDEN HANEFİLER TÜRK GÖRÜLECEKTİR KÜRT KELİMESİ ARAP KAYNAKLARINDA VE TÜRK KAYNAKLARINDA İLKKEZ ORTAYA ÇIKMIŞTIR TÜRKLERDE KURT ADAM VE KURT YERİ ANLAMINA GELİR...ARAPLARDA İSE LANETLİ ÇİRKİN ANLAMINA....

#6 Misafir_elf_*

Misafir_elf_*
 • Misafir

Gönderi Tarihi: 14 Temmuz 2014 - 19:13

kürtler aslında japon isveçlilerde zenci ama bilmiyor lar tabi#7 Misafir_zafer kafkas_*

Misafir_zafer kafkas_*
 • Misafir

Gönderi Tarihi: 31 Ekim 2014 - 21:01

bu kaynaklar ve soru gerçekten cevaplanması gereken konular gerçi hiç bir kürtde bunlara cevap vermez ama madem yalan kaynak olduğunu düşünüyorlar bunlara karşı tez antitez formülünü uygulasınlar....bunlar hep cevapsız kalmış sorular ama ben genede diyorum HANEFİ KÜRTLER TÜRKTÜR ÇÜNKÜ İMAM AZAM EBU HANİFE'DE TÜRKTÜR BUNLAR KAYNAKLARLA KANITLANMIŞTIR...TABİ SADECE BUNU DAYANAK GÖSTERMEKTE DOĞRU OLMAZ YANİ TÜRK DİYE BİZDE Mİ TÜRKÜZ DİYECEKSİNİZ ARAŞTIRIN NEDEN HANEFİLER TÜRK GÖRÜLECEKTİR KÜRT KELİMESİ ARAP KAYNAKLARINDA VE TÜRK KAYNAKLARINDA İLKKEZ ORTAYA ÇIKMIŞTIR TÜRKLERDE KURT ADAM VE KURT YERİ ANLAMINA GELİR...ARAPLARDA İSE LANETLİ ÇİRKİN ANLAMINA....

bir çok kürde sordum suriyeli kürtler dahil siz türksünüz çünkü kurmanç gurmanlardır ve diliniz eski türkçe dedim doğru ama türkler ırkçılık yapıyor bizi dışlıyor diyorlar yani türklüğü kabul ediyorlar etmeyenler bölücülük için normalde kürtler kendini türk bilir ve sünni özelli,kle hanefi kürtler sayıları pek azdır garanti türkmenlerdir çünkü selim zamanında kürtlerin içinde barınmışlardır ve aşirtet isimlerinin türkçeliğide buna delildir#8 Misafir_zeroooo_*

Misafir_zeroooo_*
 • Misafir

Gönderi Tarihi: 08 Aralık 2014 - 06:19

Ben bu kadar saçma bir yazı okumadım madem Kürtler türkmen erkadıymış yani sözde türklermiş de niye benim nenelerim dedelerim bir kelime türkçe anlamıyordu ben o Rışvanlarla yazılan bir kitabı okudum orda da böyle diyo adam zorla Kürtleri Türk yapmaya çalışıyor bırakın artık bizimle uğraşmayı

#9 Misafir_kawa_*

Misafir_kawa_*
 • Misafir

Gönderi Tarihi: 21 Aralık 2014 - 04:42

Öncelikle herkese merhaba,

   Bu yazıyı mantıklı bulmadım tutarlı yanı yok, eğer ölçü Kürtçede bulunan eski Tükçe 400 kelime ise Osmanlıcada kullanılan Kürtçe kelimelere baksalar Türklerede Kürt demeleri gerekir, hatta Fars ve Arap bile denilebilir. Dil bilimcilerin vardığı ortak karar Kürtçenin Müstakil bir dil olduğudur. Şuan Türkiyede yaşayan 25 milyon Kürt'ün asimile Türkmenler olduğuna inanmak için beynimizi çıkarıp bir kenara koymalıyız.

   Kürtlerde dengbejlik geleneği vardır, destanlar, şarkılar, efsaneler, fıkralar, bilmeceler nesilden nesile aktarılır, asimile olan insanlarda bu nasıl devam edecek bu kadar yoğun devam etmesi imkansız. Ben adıyamanlıyım benim babam bu sözlü edebiyatın bir halkası olarak Derweşe Evdi yi anlatır. Derweşe Evdi Türk ve Araplara karşı savaşan bir Kürt kahramandır, madem asimile olduk neden geçmişte Türk ve Araplarla savaştığımız hala dilden dile dolaşmakta.

   Efendim Kürtlerin yaşadığı yerlerde birkaç yezidi tapınağından başka tapınak yokmuş. Bu cahillikten başka bişey değildir Ezidilerde tapınak yoktur, sadece Laleşte şeyh Adiy'nin türbesi vardır. Zerdüştükte de tapınak öyle her yerde olmaz hele konar göçer topluluklardan bahsederken tapınaktan bahsetmek saçma olur. Zerdüştlükte ateşgede denilen ateş ocaklarında ateş yakılır dua edilirdi, ateş yakmak için büyük tapınaklara zaten gerek yok. kaynaklara gelince öyle yok demekle olmuyor açıp bakmak lazım, Kürtler öyle yok deyince yok olan bir millet değildir, buna en büyük cevap Ey Reqip marşıdır.#10 Misafir_Misafir_*

Misafir_Misafir_*
 • Misafir

Gönderi Tarihi: 21 Mart 2015 - 03:16

Kürtlerin birliğini bozmak için her türlü teoriyi üretiyor..ama Kurmanc Zaza Soran hepimiz Kürdüz..#11 Misafir_sofi_*

Misafir_sofi_*
 • Misafir

Gönderi Tarihi: 24 Mart 2015 - 15:49

Kürtlerin hepsi türktür yada türkleşmiştir demek yanlış. Ama kürtleşmiş türkler türkmenler vardır bu araştırmalarla sabittir. #12 Misafir_Harun Tekdemir_*

Misafir_Harun Tekdemir_*
 • Misafir

Gönderi Tarihi: 01 Mayıs 2015 - 00:27

yav He He tam h.z Âdem de türktu :)

#13 Misafir_Rıza_*

Misafir_Rıza_*
 • Misafir

Gönderi Tarihi: 25 Haziran 2015 - 02:31

Gurmançları bilmem ama Kurmançlar Kürdün hasıdır. Ha diyeceksin 'ama kaynaklarda geçmiyor'

Cevap olarak sana 'farklı isimlendirme' diyebilirim. Kurmançlar senin kaynak olarak gösterdiğin kitap bozuntusunun bahsettiği dönemlerde 

'Parth', Med, etc olarak adlandırılıyordu canım. Açıp bilimsel sınıflandırmalarda Parth dili ve Med dili ile günümüz Kürtçe'nin arasındaki yakınlığı görebilirsin.

Ha ama senin amacın zaten kafa bulandırıp, kendi Türkleşmiş Kürt gövdeni efendilerinin hayrına çalıştırmaktır muhtemelen. Bu durumda araştırma yapmanı beklememek lazım zaten#14 Misafir_ali osman_*

Misafir_ali osman_*
 • Misafir

Gönderi Tarihi: 01 Temmuz 2015 - 22:25

Kardeş kürtlerde türkleştirildi unutma????

#15 Misafir_cavus_*

Misafir_cavus_*
 • Misafir

Gönderi Tarihi: 24 Ağustos 2015 - 01:21

Eleges kitabelerinde kürt ili.... diye bi ibare gecmektedir.bircok arkelog ve filolog bunu dogrulamistir.rus minorsky dahil. Ve 3 semavi dinin tarihinde kürtlerle ilgili bir ibare yoktur taaki 16 y.y. kadar oda sadece turk devletlerinde.19 y.y.dan itibaren avrupa ve rusyada vardir.bunlarin hepsi kanitli yazili tarih ve üstede yazildigi gibi suandaki kürdistan denilen yerde ne roma,nede pers imparatorlugunu arsivinde kürt diye bi ibare yoltur.yani yukarda yazilanlara itiraz edebilmeniz icin sizinde tarihi kanit sunmaniz lazim.gerisi sadece bos muhabbet olur.kendinizi kandirirsiniz.Cevap ekle